K.H XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP CÁC D.A ĐÃ ĐƯỢC THỎA THUẬN PAKT – QH TẠI NT

Ngày 07/9/2020 báo Điện tử Bộ Xây Dựng có bài viết: KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch tại Nha Trang của tác giả PHẠM TRUNG.

Đây là tín hiệu vui cho thị trường BĐS quý 4/2020. Văn phòng HH xin chia sẻ rộng dãi để bạn đọc cùng biết. KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận.

KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận

KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận
KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận

(Xây dựng) – Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Thông báo số 408/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Hiện nay, việc cấp Giấy phép xây dựng cho dự án phải căn cứ vào Điều 91 Luật Xây dựng năm 2014.

KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận, Theo quy định, điều kiện cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình trong đô thị phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định, nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Căn cứ Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ, theo đó đối với các dự án đã được cấp giấy phép quy hoạch trước ngày 30/08/2019 thì tiếp tục được thực hiện theo thời hạn ghi trong giấy phép quy hoạch.

Hiện nay, đối với các công trình đã được UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch trên địa bàn thành phố Nha Trang cơ bản được phân thành 03 nhóm theo tiến độ xây dựng và khu vực quy hoạch như sau:

Nhóm 01: Các dự án UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, cấp Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng và đã triển khai thi công xây dựng. KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận.

Sở Xây dựng đề xuất đối với các dự án Nhóm 01 đã xây dựng xong tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo, theo phương án kiến trúc quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nhóm 02: Các dự án đã được UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, cấp Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng nằm trong khu vực đã có quy hoạch phân khu nhưng chưa phù hợp quy hoạch phân khu và đã triển khai thi công xây dựng.

Sở Xây dựng đề xuất đối các dự án thuộc Nhóm 02 đang thi công xây dựng (chưa nghiệm thu công trình) tiếp tục thực hiện các thủ tục theo phương án kiến trúc quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt như Nhóm 01. KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận.

Tuy nhiên, nếu phương án kiến trúc quy hoạch của dự án mâu thuẫn với đồ án quy hoạch phân khu thì giao UBND thành phố Nha Trang tiến hành nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

  Nhóm 03: Các dự án đã được UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, chưa được cấp Giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng hoặc đã được cấp Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng và chưa khởi công xây dựng.

Sở Xây dựng đề xuất đối với các dự án thuộc Nhóm 03, chưa khởi công xây dựng. Kiến nghị UBND tỉnh giao UBND thành phố Nha Trang tiến hành nghiên cứu quy mô các công trình đã được UBND tỉnh chấp thuận trước đây, rà soát, cập nhật và khẩn trương lập đồ án quy hoạch phân khu làm cơ sở cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận, Bên cạnh đó, cho phép nhà đầu tư được triển khai dự án với quy mô công trình theo phương án kiến trúc quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai nhanh dự án, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận
KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận

           Vừa qua, ngày 04/9/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa có Thông báo số 408/TB-UBND kết luận về xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo tham mưu xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch trên địa bàn thành phố Nha Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kết luận: KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận.

          Đối với dự án Nhóm 01 và Nhóm 02 thống nhất phương án đề xuất của Sở Xây dựng, cho phép các chủ đầu tư dự án tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo, theo phương án kiến trúc quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, nếu phương án kiến trúc quy hoạch của dự án mâu thuẫn với đồ án quy hoạch phân khu. KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận.

Giao UBND thành phố Nha Trang tiến hành nghiên cứu, rà soát, cập nhật và điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo và phù hợp với quy định của pháp luật.

           Đối với các dự án thuộc Nhóm 03 thống nhất phương án đề xuất của Sở Xây dựng, giao UBND thành phố Nha Trang tiến hành nghiên cứu quy mô các công trình đã được thỏa thuận trước đây, rà soát, cập nhật khẩn trương lập đồ an quy hoạch phân khu làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo và phù hợp với quy định của pháp luật.

          Giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Nha Trang thông báo chủ trương đến các chủ đầu tư dự án nêu trên để biết và thực hiện. KH xử lý chuyển tiếp các dự án đã được thỏa thuận.

Đồng thời hướng dẫn UBND thành phố Nha Trang và các tổ chức, nhà đầu tư thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Phạm Trung
Nguồn tin: Báo điện tử Bộ Xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.